ลินุกซ์ทะเล

วันศุกร์, กรกฎาคม 09, 2547

Driver Modem รุ่น WincommII สำหรับ Linux TLE 5.5

ใช้กับ Jaton WincommII (Chipset ของ Intel MD5628D-L-B)

Download Package
ได้ที่นี่

Download Source Code
ได้ที่นี่

การติดตั้ง ให้ใช้คำสั่ง

rpm -Uvh intel-v92ham-4.53-6.chw.tle55.i586.rpm

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เนตได้ตามปกติ โดยดูได้จากคู่มือการใช้งานของ Linux TLE 5.5

หมายเหตุ: เครื่องมือตั้งค่าอินเตอร์เนตของ Linux TLE 5.5 จะไม่สามารถ detect หา Modem ตัวนี้ได้เองโดยอัตโนมัติ ท่านต้องตั้งค่า Device ของ Modem ให้มัน โดยให้ตั้งค่า Device ไปที่ /dev/modem

หลังจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกติครับ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น: ตอนที่ผมใช้งานเอง Driver อาจ Hang บ้างนานๆครั้ง (เครื่องของท่านอาจไม่เป็น) แต่ถ้าใครเจอปัญหาเช่นนี้บ่อยๆ ให้ลองติดตั้ง
Driver เข้าไปใหม่ดู โดยใช้คำสั่ง

rpm -Uvh intel-v92ham-4.53-6.chw.tle55.i586.rpm --force

ส่วนค่าของ Account ใช้อินเตอร์เนต ไม่ต้องแก้ใหม่นะครับ :-)


1 Comments:

 • Hello thеrе, I just wanted tο ask іf уou eνer have any
  problеms ωіth hackers? My lаst wordpress blog аt http:
  //linuxtle.blogspot.com/ was hacκed and I endeԁ up lοsing sеvеral months of hard
  work duе to no backuр. Do you hаve
  any tips to stop
  It's truly a breath of fresh air when you find an individual on the net that knows what they'гe writing abοut.
  Ѕeriously, it's great to at last see a person speaking about this question in a well-defined and open fashion. A lot more people have got to view this and learn about your side of the story.. I'd like tо see you become morе well-knοwn, bеcause
  you гeally hаve somеthing to contribute.
  By thе waу, is youг laуout custom made oг diԁ уou download it from someplаce?
  With a theme like the onе you have, my blog cοuld really stаnd out more.
  Kindly inform me ωhеre уou obtaineԁ your ѕtyle.


  Heгe is my weblοg www.quicksprout.com

  By Anonymous ไม่ระบุชื่อ, at 3:15 หลังเที่ยง  

แสดงความคิดเห็น

<< Home